Movies Like SVENSKA BILDER

Svenska bilder (1964)

Tre personer jagar varandra genom Stockholm
Svensk film idag kritiseras ju främst för dåliga handlingar. Därför har vi tagit bort den. Vi har ingen handling. Bara episoder. Och knappt det.

Original Title: Svenska bilder
Release Date: 9/7/1964
Runtime: 106 mins
Status: Released
Links: IMDB
Comedy